ใบแจ้งชำระเงิน : วังเหนือรัน ๒๐๒๐ (WANGNUA RUN 2020)
   
 
ประเภทการวิ่ง : 
5 KM. (400 บาท)
รหัสลงทะเบียน : 
 01565199240
 
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
การรับเสื้อ : 
รับเสื้อด้วยตัวเอง
 
ชื่อ - นามสกุล : 
นายสมภพ โลมากุล
Size เสื้อ : 
3S
 
จำนวนเงินที่ต้องชำระ : 
400 บาท
วิธีการชำระเงิน : 
Counter ธนาคาร
สำหรับลูกค้า Customer วิธีการชำระเงิน
ลำดับที่ลงทะเบียน :
 1
 โปรดโอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ประณต วัฒนาสวัสดิ์
ยอดรวมที่ต้องชำระ
  400.00
ชื่อ-สกุล ผู้ลงทะเบียน :  
 นายสมภพ โลมากุล
  ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ประณต วัฒนาสวัสดิ์ เลขที่บัญชี :  530-0-32981-9
 ขั้นตอนการแจ้งส่งหลักฐาน Slip การชำระเงินเข้าระบบอัตโนมัติ

 - เมื่อโอนเงินแล้ว ให้แจ้งส่งหลักฐาน Slip การโอนเงินเข้าระบบ ที่หน้า website หรือ Click แจ้งชำระเงิน Pay Money

 - กรอกรหัสลงทะเบียน 11 หลัก ตามใบแจ้งชำระเงิน ระบบจะแสดงรายการให้อัตโนมัติ 

 - กรอกข้อมูลการชำระเงินให้ครบพร้อมแนบ Slip หลักฐานการโอนเงินมาด้วย เพื่อรอตรวจสอบ

 - เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จะออกใบลงทะเบียน ให้ท่านอีก 1 วัน ถัดไป

 * ให้รอตรวจสอบผลการชำระเงินได้ในวัดถัดไป