โปรดทราบ !!

ข้อมูลการชำระเงินอัพเดททุก 22.00 น. ของทุกวัน หากชำระเงินแล้วกรุณารอวันถัดไป เพื่อตรวจสอบผลการชำระเงิน

พิมพ์ใบชำระเงิน คือ : รายละเอียดการลงทะเบียนและการชำระเงิน | รอตรวจสอบจากระบบ คือ : แจ้งชำระเงินแล้วรอเจ้าหน้าที่อนุมัติ | พิมพ์ใบลงทะเบียน คือ : สถานะและการลงทะเบียนสมบูรณ์

ลำดับ จังหวัด ชื่อ - สกุล ผู้ลงทะเบียน ประเภท Size เสื้อ วันที่ลงทะเบียน Status Download
16
เชียงราย นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล 5 KM. (400 บาท)
S
2019-12-07 พิมพ์ใบชำระเงิน
15
เชียงราย นายวรัญญู อุดชุ่ม 5 KM. (400 บาท)
M
2019-12-07 พิมพ์ใบชำระเงิน
13
เชียงราย นางจิตตวีร์ เดชบุญ 5 KM. (400 บาท)
L
2019-12-04 พิมพ์ใบชำระเงิน
14
เชียงราย ด.ญ.ธัญยรัชต์ เดชบุญ
(ผู้ลงข้อมูล : จิตตวีร์ เดชบุญ)
5 KM. (400 บาท)
3S
2019-12-04 พิมพ์ใบชำระเงิน
12
เชียงใหม่ นายนิยม ใจมั่น 5 KM. (400 บาท)
XL
2019-11-04 พิมพ์ใบชำระเงิน
11
ลำปาง นายวิทวัส เปียงใส 5 KM. (400 บาท)
2XL
2019-11-04 พิมพ์ใบลงทะเบียน
10
เชียงราย นางสาวพัชราภรณ์พวงดอก 5 KM. (400 บาท)
L
2019-09-20 พิมพ์ใบลงทะเบียน
9
ลำปาง นายนิยม ใจมั่น 5 KM. (400 บาท)
XL
2019-09-14 พิมพ์ใบชำระเงิน
8
ลำปาง นายยุทธศักดิ์ อินต๊ะสาน 5 KM. (400 บาท)
XL
2019-09-09 พิมพ์ใบลงทะเบียน
6
ลำปาง นางจารุเนตร แสนใจกล้า 5 KM. (400 บาท)
S
2019-09-09 พิมพ์ใบลงทะเบียน
5
เชียงราย นายเกพงษ์​ คณะ​วงค์​ 5 KM. (400 บาท)
XL
2019-09-04 พิมพ์ใบลงทะเบียน
4
ลำปาง นายวสันต์ พานแก้ว 5 KM. (400 บาท)
M
2019-09-02 พิมพ์ใบลงทะเบียน
3
ลำปาง นางสาวณัฏฐ์ชญา เกิดผล 5 KM. (400 บาท)
L
2019-09-01 พิมพ์ใบชำระเงิน
2
เชียงราย นาย สมภพ โลมากุล 5 KM. (400 บาท)
L
2019-08-08 พิมพ์ใบชำระเงิน
1
กรุงเทพมหานคร นายสมภพ โลมากุล 5 KM. (400 บาท)
3S
2019-08-08 พิมพ์ใบชำระเงิน

Registration System © Copyright 2020 - All Rights Reserved. Power By : ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ